കാളമ്പാടി ഉസ്താദ്‌ അനുസ്മരണവും മെമ്പര്‍ഷിപ് കാമ്പൈന്‍ ഉദ്ഘാടനവും വെള്ളിയാഴ്ച ദോഹയില്‍