കുവൈത്ത് ഇസ്‍ലാമിക് സെന്‍റര്‍ ആദര്‍ശ കാന്പയിന്‍ ഒക്ടോബര്‍ 1 – ഡിസംബര്‍ 30