മദ്റസാ അധ്യാപക ക്ഷേമനിധി: ലഘുലേഖാ വിലാസങ്ങളില് തിരുത്തല്

തിരുവനന്തപുരം: മദ്രസാ അധ്യാപക ക്ഷേമനിധി പെന്‍ഷന്‍ ലഘുലേഖാ വിലാസങ്ങളില്‍ തിരുത്തലുകള്‍ വരുത്തി സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവായി. ഡയറക്ടര്‍ ന്യൂനപക്ഷക്ഷേമ വകുപ്പ്,ടി.സി.28/1066, എം.ഇ.എസ്.സെന്റര്‍,അധ്യാപകഭവന്‍ ലെയ്ന്‍, സെക്രട്ടേറി യറ്റിന് കിഴക്കുവശം, തിരുവനന്തപുരം എന്നതാണ് ഡയറക്ടറുടെ പുതിയ മേല്‍വിലാസം. ഫോണ്‍: 04712320253. ഫാക്‌സ്- 2332090. ഇ-മെയില്‍: director.mwd@gmail.com മദ്രസാ അധ്യാപക ക്ഷേമനിധി ഓഫീസ്‌വിലാസം: മാനേജര്‍, കേരള മദ്രസാ അധ്യാപക ക്ഷേമനിധി ഓഫീസ്,പുതിയറ, കോഴിക്കോട്- 673 004 എന്നതാണ്.
ജില്ലാ കളക്ടറേറ്റുകളിലെന്യൂനപക്ഷ സെക്ഷനിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പേരും നമ്പരും ചുവടെ. രാജ്‌മോഹന്‍ ആര്‍ വിതിരുവനന്തപുരം 9495270038, 0471-2731200,ബാസ്റ്റന്‍കൊല്ലം9995963596, 0474-2793473, നസീര്‍ പത്തനംതിട്ട 9447562690, 0468-2222515, മിനികുമാരി ആലപ്പുഴ 9495242641, 0477-2251676, ഷിഹാബ് കോട്ടയം 8089638560, 0481-2562201,സ്മിതഇടുക്കി8089185837, 0486-2232242,ശരണ്യഎറണാകുളം9447458984, 0484-2422292,ഫിനിതൃശൂര്‍9496005706, 0487-2360130, സതീഷ്പാലക്കാട്9387092816, 0491-2505566,നസ്‌റത്ത്‌കെഎസ്മലപ്പുറം9495241588, 0483-2734922, ജിജു കെ കോഴിക്കോട് 9544938879, 0495-2370518, ഷഫീക്ക്‌വയനാട്9446972734, 0493-6202251,വിന്ധ്യകണ്ണൂര്‍9747449425, 0497-2700645, അനുരാജ് സി.—ആര്‍.കാസര്‍കോട് 9495606499, 0499-4255010.