"കേരള മുസ്ലിം നവോഥാനം; അവകാശികളും അവകാശ വാദവും" SYS നവോഥാന സമ്മേളനം നവമ്പര്‍ 1 ന് കോഴിക്കോട്ട്