ശിഹാബ്‌ തങ്ങള്‍ അനുസ്മരരണം ഇന്ന് (വെള്ളിയാഴ്ച്ച) അബൂദാബിയില്‍