സമസ്‌ത സേ പരീക്ഷാഫലം പ്രസീദ്ധീകരിച്ചു. വിജയം 95.07 %

ചേളാരി : സമസ്‌ത കേരള ഇസ്‌ലാം മത വിദ്യഭ്യാസ പരീക്ഷാ ബോര്‍ഡ്‌ സെപ്‌റ്റമ്പര്‍ 2 ന്‌ 116 കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ നടത്തിയ സേ പരീക്ഷയില്‍ 95.07 ശതമാനം പേര്‍ വിജയിച്ചു. ഫലം www.samastha.info ലഭ്യമാണ്‌. സേ പരീക്ഷാഫലമടങ്ങിയ മാര്‍ക്ക്‌ ലിസ്റ്റ്‌ അതതു സെന്‍ററുകളിലേക്ക്‌ തപാല്‍ മാര്‍ഗം അയച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന്‌ പരീക്ഷാ ബോര്‍ഡ്‌ ചെയര്‍മാന്‍ ചെറുശ്ശേരി സൈനുദ്ധീന്‍ മുസ്ലിയാര്‍ അറിയിച്ചു.