മുഹറം സന്ദേശവും യു.എ.ഇ. ദേശീയ ദിനാഘോഷവും

- അന്‍വര്‍ ഹുദവി