നഹ്ജുര്‍റശാദ് ഇസ്‍ലാമിക് കോളേജ് 6-ാം വാര്‍ഷിക മഹാ സമ്മേളനം 21, 22 തിയ്യതികളില്‍

- സൈതലവി നെടുങ്ങത്തൂര്‍