മന്പുറം ആണ്ടുനേര്‍ച്ചയുടെ ഭാഗമായി ഡിസംബര്‍ 4 ന് നടക്കുന്ന അന്നദാനത്തിനായി ബോക്സുകള്‍ തയ്യാറാക്കുന്ന ദാറുല്‍ ഹുദാ സെക്കന്‍ററി ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലെ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍
- സൈനുല്‍ ആബിദീന്‍