ശിഹാബ് തങ്ങള്‍ മജ്‍ലിസ് 2-ാം വാര്‍ഷിക സമ്മേളനം 26, 27 തിയ്യതികളില്‍

- സാദിഖ്, വാക്കേരി