അല്‍-ഐന്‍ ലെ ദാറുല്‍ ഹുദ ഇസ്ലാമിക്‌ അകാദമി യില്‍ വെള്ളി രാത്രി നബിദിനാഘോഷത്തോടനുബന്ധിച്ച് നടന്ന 'മീലാദുന്നബി' പ്രോഗ്രാം