ദാറുല്‍ ഹുദാ മീലാദ് കോണ്‍ഫറന്‍സ് സാദിഖലി ശിഹാബ് തങ്ങള്‍ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു.