പ്രവാചകനെ അറിയുക, അനുഗമിക്കുക സാംസ്കാരിക സമ്മേളനം - റിയാദ് ഇസ്‍ലാമിക് സെന്‍റര്‍