നബിദിന സന്ദേശറാലി സംഘടിപ്പിച്ചു

തിരൂര്‍: തൃപ്രങ്ങോട് റൈഞ്ച് എസ്.കെ.എസ്.ബി.വി ആലത്തിയൂരില്‍ നബിദിന സന്ദേശറാലി സംഘടിപ്പിച്ചു. ടി.കെ. ഇബ്രാഹിംകുട്ടി, പി.വി. മുഹമ്മദ്, ടി. ഇല്യാസ് വെട്ടം, കരീം ഫൈസി, ഖിളര്‍ മൗലവി എന്നിവര്‍ പ്രസംഗിച്ചു.