ശംസുല്‍ ഉലമയുടെ ജീവചരിത്ര കഥാപ്രസംഗം സെപ്.3ന് പഴയകടപ്പുറത്ത്‌ (കാഞ്ഞങ്ങാട്‌)