അബൂദാബി SKSSF തൃശൂര്‍ ജില്ല സംഘടിപ്പിക്കുന്ന നാരിയത്ത് സ്വലാത്ത് മജ്‍ലിസ് ഏപ്രില്‍ 10ന് ഇന്ത്യന്‍ ഇസ്‍ലാമിക് സെന്‍ററില്‍

- abduljaleel eadakkaziyoor