ഇബാദ് തസ്‌കിയത്ത് കോണ്‍ഫ്രന്‍സ് മെയ് 2, 3, 4 തിയ്യിതികളില്‍ കണ്ണൂരില്‍

- Irshad kallikkad