അബ്ദുല്‍ ഹമീദ് ഫൈസി അമ്പലക്കടവിന്റെ പ്രഭാഷണം ഇന്ന് ഇന്ത്യന്‍ ഇസ്ലാമിക് സെന്ററില്‍

- Mohd Ali