അബ്ദുറസാഖ് ബുസ്താനിയുടെ പ്രഭാഷണം ഇന്ന് ദോഹ ഇസ്‍ലാമിക് സെന്ററില്‍

- Aslam Muhammed