കാന്തപുരം യൂണിറ്റ്‌ SKSSF റഹ് മ റിലീഫ്‌ സെൽ വാർഷികവും കുടുംബ സംഗമവും നാളെ (ഞായർ)

-സുബൈർ കാന്തപുരം, ബഹ്‌റൈൻ