മുഹമ്മദ് മുഹ്സിന്‍ പൊന്നാനിയുടെ റബീഅ് പ്രഭാഷണം ഡിസം. 28ന് പാലക്കാട് ചടനാംകുറിശ്ശിയില്‍

- fahad meparamb