മഞ്ചേരിയിൽ നടന്ന SKSSF ക്യാമ്പസ് കോള്‍ സമാപന സമ്മേളനം വ്യവസായ വകുപ്പ് മന്ത്രി പി.കെ. കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു

- SKSSF STATE COMMITTEE