അന്ത്യപ്രവാചകരിലൂടെ അള്ളാഹുവിലേക്ക് എന്ന പ്രമേയത്തില്‍ സുന്നി യുവജന സംഘം സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി നടത്തുന്ന മീലാദ് കാമ്പയിന്റെ ഭാഗമായി എസ് വൈ എസ് മലപ്പുറം ജില്ലാ കമ്മിറ്റി തിരൂരില്‍ സംഘടിപ്പിച്ച മീലാദ് റാലിയും മദ്ഹുറസൂല്‍ പ്രഭാഷണവും

- skssfparammalunit