കോതപറമ്പ് മഹല്ല് SKSSF സംഘടിപ്പിക്കുന്ന മതപ്രഭാഷണവും മജ്ലിസുന്നൂര്‍ ഉദ്ഘാടനവും നാളെ (തിങ്കള്‍)

- MH Hashif