മുന്ന്പീടിക ഖുര്‍ആന്‍ സ്റ്റഡി സെന്ററിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തില്‍ ഖുര്‍ആന്‍ പഠന ക്ലാസ് നാളെ (ഞായര്‍)

- MH Hashif