സത്യധാര കാന്പയിന്‍

സത്യധാര കാന്പയിന്‍ (ജനുവരി ഒന്ന് മുതല്‍ പതിനഞ്ച് വരെ). യൂണിറ്റുകള്‍ വരിക്കാരെ ചേര്‍ക്കുക.

- സയ്യിദ് അബ്ബാസലി ശിഹാബ് തങ്ങള്‍