എസ്. കെ. എസ്. എസ്. എഫ് മജ്‌ലിസ് ഇന്‍തിസ്വാബ് ലോഗോ സയ്യിദ് ഹൈദര്‍ അലി ശിഹാബ് തങ്ങള്‍ പ്രകാശനം ചെയ്യുന്നു.