കെ.ടി. മാനു മുസ്‍ലിയാര്‍ അനുസ്മരണ സമ്മേളനം - ജിദ്ദാ ഇസ്‍ലാമിക് സെന്‍റര്‍, ദാറുന്നജാത്ത് ജിദ്ദാ കമ്മിറ്റി