സുന്നി അഫ്കര്‍ പുതിയ ലക്കം പുറത്തിറങ്ങി

'പൊന്നുരുക്കുന്നിടത്ത് പൂച്ചക്കെന്ത് കാര്യം'.... മുടി വിവാദത്തില്‍ "സംസ്ഥാന"ക്ക് എന്താ റോള്‍... പുതിയ ലക്കം അഫ്ക്കാറില്‍ വായിക്കുക... (താഴെ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക)