ചെന്നൈ ഇസ്‍ലാമിക് സെന്‍റര്‍ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന മതപ്രഭാഷണം ജൂലായ് 22ന്