കുവൈത്ത് കേരള ഇസ്ലാമിക് കൗണ്‍സില്‍ ദിക്‌റ് വാര്‍ഷികവും ദുആ സമ്മേളനവും ജുലൈ 10ന്‌

- Gafoor Faizy ponmala