തസ്‌കിയത്ത് ക്യാമ്പ് ഇന്ന് അബൂദാബി ഇന്ത്യന്‍ ഇസ്ലാമിക് സെന്ററില്‍

- PM Shafi Vettikkattiri