അറിയിപ്പ്

കോഴിക്കോട് : എസ് കെ എസ് എസ് എഫ് സൈബര്‍ വിംഗ് സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രഥമ യോഗം 24.01.2016 ഞായര്‍ 2 മണിക്ക് കോഴിക്കോട് ഇസ്‌ലാമിക് സെന്ററില്‍ നടക്കും. എന്ന് ചെയര്‍മാന്‍ റിയാസ് ഫൈസി പാപ്ലശ്ശേരി, ഇര്‍ഷാദ് കള്ളിക്കാട് അറിയിച്ചു.
- SKSSF STATE COMMITTEE