സമസ്ത 90-ാം വാര്‍ഷിക പ്രചരണ സമ്മേളനം 22ന് പെരുമണ്ണയില്‍

- Unais K Perumanna