വാര്‍ത്തകള്‍ മെയില്‍ വഴി ലഭിക്കാന്‍

എസ്.കെ.എസ്.എസ്.എഫ്. ന്യൂസ് ബ്ലോഗില്‍ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന വാര്‍ത്തകള്‍ താങ്കളുടെ മെയിലിലും വരാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നോ ?. വലത് വശത്തുള്ള follow us by Email എന്നതില്‍ മെയില്‍ അഡ്രസ്സ് കൊടുത്ത് Submit പറയുക. വെരിഫിക്കേഷന്‍ കോഡും ടൈപ്പ് ചെയ്ത ശേഷം റിക്വസ്റ്റ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുക. ശേഷം താങ്കളുടെ മെയിലില്‍ വരുന്ന വെരിഫിക്കേഷന്‍ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക് ചെയ്ത് ആക്ടീവ് പറയുകഎല്ലാ വാര്‍ത്തകളും ഉള്‍ക്കൊള്ളുന്ന ഒരു മെയില്‍ താങ്കള്‍ക്ക് എല്ലാ ദിവസവും ലഭിക്കുന്നതാണ്. വാര്‍ത്തകളും നിര്‍ദ്ദേശങ്ങളും അയക്കേണ്ട വിലാസം skssfnews@gmail.com