സത്യധാര, സന്തുഷ്ട കുടുംബം, കുരുന്നുകള്‍ - 35 ദിര്‍ഹം മാത്രം

റമദാന്‍ പ്രമാണിച്ച് മൂന്ന് പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളും ഒരു വര്‍ഷത്തേക്ക് വരിക്കാരാകുന്നവര്‍ക്ക് വെറും 35 ദിര്‍ഹം മാത്രം. യു... യിലുള്ളവര്‍ ബന്ധപ്പെടുക; യൂസുഫ് കാലടി (050 4684579), ശറഫുദ്ദീന്‍ പെരുമളാബാദ് (050 4608326, 055 6565893), സ്വാബിര്‍ മെട്ടമ്മല്‍ (055 3065495)