ഖുര്‍ആന്‍ സ്റ്റഡി സെന്‍റര്‍ ദശവാര്‍ഷികത്തിന്‍റെ ഭാഗമായി കോഴിക്കോട് സംഘടിപ്പിച്ച കേരള മുഅദ്ദിന്‍ സംഗമത്തില്‍ നിന്ന്...