മാസപ്പിറവി; ഇസ്‌ലാമിക് സെന്ററില്‍ ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ സെന്റര്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കും

കോഴിക്കോട്: മാസപ്പിറവി സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള്‍ നല്‍കുന്നതിന് കോഴിക്കോട് ഇസ്‌ലാമിക് സെന്ററില്‍ ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ സെന്റര്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുമെന്നു ഓഫീസില്‍ നിന്നറിയിച്ചു. ബന്ധപ്പെടെണ്ട  ഫോണ്‍ നമ്പര്‍: 0495 2700177.