സമസ്ത: പരിഷ്‌കരിച്ച പ്രീപ്രൈമറി പാഠപുസ്തകങ്ങള്‍ വിതരണം തുടങ്ങി

കോഴിക്കോട്: സമസ്ത കേരള ഇസ്‌ലാം മത വിദ്യാഭ്യാസ ബോര്‍ഡ് അസ്മിയുടെ കീഴില്‍ പരിഷ്‌കരിച്ചു തയ്യാറാക്കിയ എല്‍.കെ.ജി, യു.കെ.ജി ക്ലാസുകളിലേക്കുള്ള പാഠപുസ്തകങ്ങളുടെ വിതരണം തുടങ്ങി. പരിസ്തിതി പഠനം, ഇംഗ്ലീഷ്, കണക്ക് എന്നീ വിഷയങ്ങള്‍ ഉള്‍കൊള്ളിച്ച് ഒറ്റ പുസ്തകമാക്കി ഓരോ ടേമിലേക്കും ഓരോന്നു വീതവും കൂടാതെ അറബി, മലയാളം എന്നീ വിഷയങ്ങള്‍ക്കുള്ള പുസ്തകവുമാണ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത്. അക്കാദമിക രംഗത്തെ വിദഗ്ദര്‍ തയ്യാറാക്കിയ പാഠപുസ്തകങ്ങള്‍ മികച്ച നിലവാരം പുലര്‍ത്തുന്നതോടൊപ്പം താരതമ്യേന വിലയിലും കുറവാണ്. കോഴിക്കോട് ഫ്രാന്‍സിസ് റോഡിലെ സമസ്ത ബുക്ക് ഡിപ്പോ മുഖേനയാണ് പാഠപുസ്തകങ്ങളുടെ വിതരണം നടക്കുന്നത്. 
- SKIMVBoardSamasthalayam Chelari