ഫാത്വിമ സഹ്റാ ഇസ്‍ലാമിക് വനിതാ കോളേജ് - അഡ്മിഷന്‍ ആരംഭിച്ചു
- സൈനുല്‍ ആബിദീന്‍ -