റഹ്മത്തുല്ലാഹ് ഖാസിമിയുടെ പ്രഭാഷണം മെയ് 30, 31, ജൂണ്‍ 1 തിയ്യതികളില്‍ കൊടിഞ്ഞിയില്‍

- pmkutty kodinhi