കുവൈത്തിലെ സമസ്തയുടെ മദ്രസകളിലേക്ക് അഡ്മിഷന്‍ ആരംഭിച്ചു

കുവൈറ്റ്‌ സിറ്റി : സമസ്ത കേരള ഇസ്ലാം മത വിദ്യാഭ്യാസ ബോര്‍ഡിന്‍റെ കീഴില്‍ പ്രവര്‍ത്തിച്ചു വരുന്ന കുവൈറ്റിലെ മദ്രസകളിലെക്ക് 2015-2016 അധ്യായന വര്‍ഷത്തേക്കുള്ള അട്മിന്ഷന്‍ ആരംഭിച്ചു. കുവൈറ്റ്‌ കേരള ഇസ്ലാമിക്‌ കൗണ്‍സില്‍ വിദ്യാഭ്യാസ വിങ്ങിന്‍റെ കീഴില്‍ കുവൈറ്റിലെ അബ്ബാസിയ, ഫഹഹീല്‍, സാല്‍മിയ എന്നീ മേഘലകളില്‍ ആണ് മദ്രസകള്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നത്. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ബന്ധപ്പെടുക. +965 99241700, +965 99286063,+965 65159014.
- Kuwaitskssf