ദിക്റ്, സ്വലാത്ത്, ഉദ്ബോധനം, ദുആ മജ്‍ലിസ് വ്യാഴാഴ്ച

- Aboobacker Faizy