സമസ്ത: മുഅല്ലിം പരീക്ഷാഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു

തേഞ്ഞിപ്പലം : സമസ്ത കേരള ഇസ്‌ലാം മത വിദ്യാഭ്യാസ പരീക്ഷാ ബോര്‍ഡ് 2015 മാര്‍ച്ച് 7, 8 തിയ്യതികളില്‍ നടത്തിയ മുഅല്ലിം പരീക്ഷയുടെ ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. ലോവര്‍, ഹയര്‍, സെക്കന്ററി വിഭാഗങ്ങളിലാണ് പരീക്ഷ നടന്നത്. സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റുകള്‍ ഓഫീസില്‍ നിന്നും ബന്ധപ്പെട്ടവര്‍ക്ക് അയക്കുന്നതാണെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ ബോര്‍ഡ് ഓഫീസില്‍ നിന്നും അറിയിച്ചു.
- SKIMVBoardSamasthalayam Chelari