കാന്തപുരം ഗ്രൂപ്പ്‌ വിട്ടവരുടെ വിശദീകരണ സമ്മേളനം ഇന്ന് പയ്യോളിയിൽ; തത്സമയ സംപ്രേഷണം ഓണ്‍ലൈൻ ക്ളാസ് റൂമിൽ