സൈകോണ്‍ സൈബര്‍മീറ്റ് നാളെ (ഞായര്‍) കൊച്ചിയില്‍

നിങ്ങള്‍ ഐ.ടി മേഖലയില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന എസ്.കെ.എസ്.എസ്.എഫ്. പ്രവര്‍ത്തകനാണോ? എങ്കില്‍ സൈബര്‍ വിംഗ് നിങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുന്നു സൈകോണ്‍ സൈബര്‍ മീറ്റിലേക്ക്

ആനിമേഷന്‍, വെബ് ഡെവലപ്മെന്റ്, പ്രോഗ്രാമിംഗ്, അപ്ലിക്കേഷന്‍ ഡെവലപ്മെന്റ് തുടങ്ങി ഐ.ടി. മേഖലയിലെ ഏതു രംഗത്തുള്ളവര്‍ക്കും പങ്കെടുക്കാം.
- Irshad kallikkad