കാസര്‍ഗോഡ് ബെദിരയില്‍ മതപ്രഭാഷണ പരമ്പര

SKSSF ബെദിര യൂണിറ്റ് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന മതപ്രഭാഷണ പരമ്പരയും ആദര്‍ശ വിശദീകരണ സമ്മേളനവും നവംബര്‍ 18 മുതല്‍ 23 വരെ

- irshad irshadba