അബൂദാബി SKSSF ആക്ടിവേഷന്‍ ക്യാമ്പ് 24ന്

അബൂദാബി എസ്. കെ. എസ്. എസ്. എഫ്. ആക്ടിവേഷന്‍ ക്യാമ്പ് (ലീഡ്) ഒക്ടോബര്‍ 24 വെള്ളിയാഴ്ച അബൂദാബി ഇന്ത്യന്‍ ഇസ്ലാമിക് സെന്ററില്‍.