ക്ഷേമനിധി പദ്ധതി വിപുലീകരിക്കണം : സമസ്‌ത

കൂരിയാട്‌ : കേരളത്തിലെ ഒരു ലക്ഷത്തോളം വരുന്ന മദ്‌റസാധ്യാപകര്‍ക്ക്‌ സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ പ്രഖ്യാപിച്ച പലിശരഹിത ക്ഷേമനിധി പദ്ധതി ഇതര ക്ഷേമ നിധി പദ്ധതികള്‍ പോലെ പൂര്‍ണ്ണമായി ഗ്രാന്റ്‌ ഇന്‍ എയ്‌ഡില്‍ ഉള്‍പെടുത്തി ഫണ്ട്‌ വകയിരുത്തണമെന്നും എം.എസ്‌.ആര്‍ ഉള്ള അധ്യാപകര്‍ക്കും പള്ളി ജീവനക്കാരായ ഇമാം, മുദരിസ്‌, മുഅദ്ദിന്‍ , അറബിക്‌ കോളജ്‌ അധ്യാപകര്‍ എന്നിവരെക്കൂടി പദ്ധതിയില്‍ ഉള്‍പെടുത്തി ഗുണഭോക്താക്കളാക്കണമെന്നും വിദ്യാഭ്യാസ സെഷന്‍ അംഗീകരിച്ച പ്രമേയം മുഖേന സര്‍ക്കാറിനോട്‌ ആവശ്യപ്പെട്ടു.