കേരള ഇസ്ലാമിക്‌ ക്ലാസ്സ്‌ റൂം വൈജ്ഞാനിക വിരുന്ന്‌ 'ബുഷ്‌റാക്കുമുൽ യൌം' തുടരുന്നു..

കേരള ഇസ്ലാമിക്‌ ക്ലാസ്സ്‌ റൂം വിശുദ്ധ റമസാനു മുമ്പ്‌ ആരംഭിച്ച 'ബുഷ്‌റാക്കുമുൽ യൌം' എന്ന പേരിലുള്ള വൈജ്ഞാനിക വിരുന്ന്‌ വ്യത്യസ്‌ത പഠന പരമ്പരകളുമായി തുടരുന്നു:

'ബുഷ്‌റാക്കുമുൽ യൌം' മുന്‍ പ്രോഗ്രാമുകളുടെ റെക്കോര്‍ഡുകള്‍ കേള്‍ക്കാന്‍ 
ഇവിടെ Click ചെയ്യുക.